Yhdistys Karhijärven parhaaksi

 

Kunnostus:

Klikkaa linkkejä:
Lavian kunnan ja yhdistyksien parannustoimet:

Parannustoimet:

    Tavoitteena:
    Karhijärven umpeenkasvun ehkäisemiseksi toteutetaan niittojen suunnittelu ja kokeilu.

     

 

Kunnostus vaihe II

Lavian kunnan Karhijärven kunnostushanke:
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus
 

2. Projekti

Karhijärven kunnostamisesta on lähetetty EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Turkuun Tammikuussa 2013. Tekninen toimi on valmistellut uutta EAKR-projektihakemusta Karhijärven hoitokalastus – hankkeeseen. Kehittämisprojektin kesto olisi 1.3.2013 –
31.12.2014.Hakemuksen asialistalla ovat niitot, hoitokalastus, kosteikoiden rakentaminen, laskeutusaltaat Karhijärveen laskeviin ojiin ja kuormituksen vähentämisen informointia maanviljelijöille ja teollisuudelle. Karhijärven kunnostaminen edellyttää osakaskuntien/tilojen lupaa kunnostustoimille. Kunnostushankkeen toteuttaja on Lavian kunta, joka sopii vesialueiden omistajien kanssa kunnostustöiden tekemisestä. Lataa tästä Sopimuskaavake maa- ja vesialueiden käyttöoikeudesta
Nykyinen Karhijärven kunnostusprojekti alkoi 1.1.2010 ja se päättyy
30.4.2013. Projektin kokonaiskustannukset olivat 50 000 euroa, josta kunnan osuus oli 25 000 euroa.

Projektin pääasialliset tehtävät
1. Hoitokalastus, eli ns. roskakalan poistaminen 500 tn ja siihen liittyvät
aputyöt.. Tämän projektin hoitokalastus perustuu aikaisemman projektin aikana tehtyihin koekalastuksista saatuihin tietoihin.


2. Toisena pääasiana ovat vesinäytteiden ottamiset järveen laskevista viidestä
ojasta, näytteitä otetaan 4 kertaa vuodessa projektin molempina
vuosina. Näytteiden avulla selvitetään mm. Kankaanpäästä päin tulevan
veden laatu. Näytteiden ottamisesta on saatu tarjous Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistykseltä (KVVY).


3. Roskakalan poistaminen, maan / vesialueiden omistajien kanssa tehtävät
sopimukset. Vesialueella on eri tiloja noin 160 kpl. Yleisötilaisuudessa
4.4. saatiin osallistujilta myönteistä palautetta roskakalan poistamiseen,
liitteenä kyselylomake. Yksi osakaskunta on tähän mennessä sitoutunut projektin rahoittamiseen


4. Kunnostushankkeen rahoitus pääosin
- ELY – keskus 20 050 €
- Kunta 17 850 €
- Yksityinen (osakaskunta) 400 €
- Luontaissuoritukset yksityiset 1800 €
Kustannukset yhteensä 40 100 €

Lue lisää