Yhdistys Karhijärven parhaaksi

 

Kunnostushistoria


Tänne keräämme Karhijärven kunnostuksen historiaa:

1989–1991:
- v. 1989: Karhijärven säännöstely muutettiin nykykäyttövaatimusten mukaiseksi.
- v. 1990–1991: Paikallisten toteuttamia hoitokalastuksia.

2000:
- Valuma-alueen suojavyöhykesuunnitelma.

2007:
- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koeverkkokalastus / Vesipuitedirektiivin seuranta.

2010:
- Joensuu, Peltoniemi & Sammalkorpi: Lavian Karhijärven kunnostushanke – Toteutus ja rahoitussuunnitelma
- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koeverkkokalastus / Vesipuitedirektiivin seuranta.
- Allaskoe KarTuTa-hankkeen ja Lavian kunnan yhteistyönä.
- Lavian Karhijärven kunnostushanke 2010–2013.
Karhijärven umpeenkasvun ehkäisemiseksi toteutettiin niittojen suunnittelu ja kokeilu, lisäksi hankkeessa selvitettiin hoitokalastuksen toteutettavuus.
- Syysnuottaus.
- Projektikoodi: A31325,
Projektin nimi: Lavia Karhijärven kunnostushanke
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2010 ja päättyy 31.12.2013 Toteuttajan nimi: Lavian kunta. Karhijärven umpeenkasvun ehkäisemiseksi toteutetaan niittojen suunnittelu ja kokeilu. Vesikasvillisuuskartoituksen perusteella toteutetaan järven umpeenkasvua ehkäiseviä ja virtauksia parantavia niittoja yhteensä voin 50 hehtaarin alueella. Riihonlahden-Riihonlammin lintuvesien suojeluohjelman alueella niittoa toteutetaan lintulampareita tekemällä. Hankkeessa selvitetään hoitokalastuksen toteutettavuus

2011:
- Vesikasvien niittoa.
- Elokuu, 16.–19.8. Kurenuottaus. 4 päivää, 17 apajaa. Kokonaissaalis 321 kg. 64–108 kg/ha.
- Marraskuu 26.–28.11. Syysnuottaus. 3 päivää, 6 vetoa (2 nuottaa, 1 veto/päivä). Kokonaissaalis 6500 kg/veto.

2012:
- Vesikasvien niittoa.
- Kaikuluotaus marraskuussa.

2013:
- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koeverkkokalastus / Vesipuitedirektiivin seuranta.
- Kaksivuotinen EAKR-hankehakemus Karhijärven kunnostamiseksi: Niittoja, hoitokalastus, kosteikoiden rakentaminen, laskeutusaltaat Karhijärveen laskeviin ojiin ja kuormituksen vähentämisen informointia maanviljelijöille ja teollisuudelle.

2014:
- Helmikuu: Talvinuotta, yht. 5 apajaa. Kokonaissaalis 4000 kg, 252 kg/ha
- Syksy: Nuotanvetoa, 33 päivää, 54 apajaa. Kokonaissaalis 104 000 kg. 315 kg/ha.

 

 

Lue lisää