Yhdistys Karhijärven parhaaksi

 

Yhdistykset:

Hallitus:

Päätökset:

  Klikkaa linkkejä:

  Kunnostus:

  Klikkaa linkkejä:
  Lavian kunnan ja yhdistyksien parannustoimet:

  Parannustoimet:

   Tavoitteena:
   - vedenpinnan nosto
   - roskakalojen poisto
   - niitto (vesikasvien poisto).

    

   

   

  Vieraskirja:

Pro Karhijärvi ry. 2012-2015


Yhdistys lopetettu

Pro Karhijärvi ry:n toimintaa pyörittää kasvava ryhmä järven hyvinvoinnille sydämensä antaneita ihmisiä. Toiveemme on säilyttää Karhijärven luontoarvot ja monimuotoisuus tuleville sukupolville. Karhijärven kunnostus ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii monien ihmisten vuosikausien pitkäjännitteisen työn. Jos sinulla on kiinnostusta lähialueen kauneimpaan järveen niin tule mukaan toimintaamme. Pienikin apu on meille ja ennen kaikkea järvellemme arvokasta.

Säännöt:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Lavian Karhijärven ekologista tilaa ja lisätä järven merkitystä ja käyttömahdollisuuksia virkistyskohteena, kalastusalueena sekä Lavian kuntaimagon kohottamista terveen Karhijärven julkisuudella. Tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten yhteistyötä ekologisten arvojen edistämistyössä ja parantaa näin asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä.

• osallistuu Karhijärveä koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja

• järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä

• harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa

• järjestää kunnan yhteisiä tilaisuuksia

• toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa·

• järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

• järjestää myyjäisiä

• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

• harjoittaa ruokatarjoilua järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

 

Tarkoitus:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Lavian Karhijärven ekologista tilaa ja lisätä järven merkitystä ja käyttömahdollisuuksia virkistyskohteena, kalastusalueena sekä Lavian kuntaimagon kohottamista terveen Karhijärven julkisuudella. Tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten yhteistyötä ekologisten arvojen edistämistyössä ja parantaa näin asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä.

 

Jäsenmaksu:

Jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Toivomme mahdollisimman monen liittyvän jäseneksi! Voit maksaa pankkisiirrolla tai maksaa nettipankin kautta, jäsenvuosi on 1.1.201x - 31.12.201x. Tervetuloa mukaan pitämään huolta Karhijärvestä!

Tilinumero: FI76 4729 0010 0120 62 Saaja: Pro Karhijärvi ry. Maksu: 15€
Viesti: Jäsenmaksu 201X

Yhdistykset